Team - Vertrieb

Martin Bartens / Geschäftsführer, Verkaufsleitung
+49 (0)40 360 956-23
martin.bartens@nst-int.de

 

Peter Andag / General Manager Overseas
+49 (0)40 360 956-40
peter.andag@nst-int.de

 

Claudia Oberländer / Vertriebsassistentin 
+49 (0)40 360 956-58
claudia.oberlaender@nst-int.de

 

TELEFAX: +49 (0)40 360 956-44
verkauf@nst-int.de